Zpět
Back

English Version

výsledky
2022

poloha střelnice

Deutsch Version

word verze CZE

Datum konání

08. 12. - 10. 12. 2023
10. 12. 2023

Místo konání

střelecká hala ASS Plzeň-Lobzy

Disciplíny

VzPi 60/40, VzPu 60/40
RVzPi 2×30

Ředitel závodu

Jiří Streit, mobil 775 661 890

Hlavní rozhodčí

Jaroslav Havel, A-0167

Rozhodčí na střelišti:

Václav Pučelík, A-0184

Sbor rozhodčích

nominuje pořádající SSK

Kategorie

1) muži
2) junioři
3) ženy, juniorky
4) dorost
pokud se v jedné či více kategoriích sejde méně závodníků než deset, kategorie se může sloučít s jinou vhodnou kategorií

Podmínky účasti

zúčastnit se můžou předem přihlášení závodníci (viz. přihláška), ostatní v případě volné kapacity střelnice

Předběžný časový rozvrh
(pátek)

15:00 -            prezence (viz. přihláška)
16:00 - 17:35   1.směna VzPi, VzPu 60
18:00 - 19:35   2.směna VzPi, VzPu 60
16:00 - 17:10   1.směna VzPi, VzPu 40
18:00 - 19:10   2.směna VzPi, VzPu 40

Předběžný časový rozvrh
(sobota)

08:00 -            prezence (viz. přihláška)
09:00 - 10:35   1.směna VzPu 60 junioři, muži; VzPi 60
10:50 - 12:25   2.směna VzPu 60 muži; VzPi 60 junionři, muži
12:40 - 14:15   3.směna VzPi 60
14:30 - 16:05   4.směna VzPi 60 ženy, jky; VzPu 60 ženy, jky
16:20 - 17:30   5.směna VzPi 40; VzPu 40
17:45 - 18:55   6.směna VzPi 40; VzPu 40

finále

11:05              nástup na finále VzPu 60 kat. junioři
12:55              nástup na finále VzPu 60 kat. muži
14:40              nástup na finále VzPi 60 kat. junioři
16:10              nástup na finále VzPi 60 kat. muži
17:40              nástup na finále VzPi 60 kat. ženy, juniorky
19:10              nástup na finále VzPu 60 kat. ženy, juniorky

Časový rozvrh
(neděle)

08:00 -            prezence (viz. přihláška)
09:00 - 10:35   1.směna VzPu 60, VzPi 60
09:00 - 16:00   RVzPi 2×30 (při 24 střelcích)
10:55 - 12:30   2.směna VzPu 60/40, VzPi 60/40
12:50 - 14:25   3.směna VzPu 60/40, VzPi 60/40
14:45 - 16:20   4.směna VzPu 60/40, VzPi 60/40

v neděli se finále nestřílejí

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový plán podle počtu přihlášených střelců.

Startovné

250,- Kč (za disciplínu a den)

Protesty

s vkladem 500,- Kč do 10-ti minut do rukou HR

Zbraně a střelivo

vlastní nebo vysílající organizace, střílí se na elektronické terče, finále se střílí ve finálové hale na elektronické terče

Doklady závodníků

Členský průkaz

Pojištění

pojistkou ČSS, z.s.

Zdravotní zabezpečení

lékárnička na střelnici, Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň


V Praze dne 28. 12. 2022

Jiří Streit
ředitel soutěže
poslat zprávu

přihláška - word


Zpět
Back